Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

4. ledna 2018 se dobrovolníci z 9. ročníku základní školy v Otovicích zúčastnili „Tříkrálové sbírky 2018“. Tuto sbírku organizuje Farní charita Karlovy Vary. Výtěžek sbírky bude použit na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Tři skupiny koledníků s doprovodem z řad pedagogických pracovníků obešly podniky, firmy a drobné podnikatele na území obce Otovice. Všem dárcům za finanční příspěvky děkujeme. Máme radost, že se naši žáci zapojili do charitativní akce, a není jim situace starých a nemocných lidí lhostejná.RNDr. Zuzana Karafiátová

Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...