Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Žákovská knížka

Články

 

Zápis 2018

Měsíc náhodných dobrých skutků

„Měsíc náhodných dobrých skutků“

Akce žákovského parlamentu - 1. stupeň ZŠ v Otovicích

Žákovský parlament uspořádal pro všechny třídy 1. stupně v Otovicích akci s názvem „Měsíc náhodných dobrých skutků“. Cílem bylo v každé třídě zaznamenávat všechny náhodné dobré skutky, které během měsíce žáci vykonali a uvědomění si toho, jak je důležité pomáhat druhým. Na konci akce žákovský parlament skutky vyhodnotil, započítal ty nejdůležitější a vyhlásil vítěze. A protože všichni žáci se s chutí a nadšením zapojili a uskutečnili mnoho dobrých skutků, tak všichni byli odměněni. Zároveň si uvědomili význam a důležitost dobrých skutků.

Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Den otevřených dveří - mateřská škola

Příspěvek KPD 2018

Příspěvek KPD 2018

Prosíme o zaplacení příspěvku Klubu přátel dětí při naší škole na kalendářní rok 2018 do 30. března 2018. Částka činí 200,- Kč na žáka.


Děkujeme.

Netradiční výuka dějepisu

Netradiční výuka dějepisu

V týdnu před jarními prázdninami se žáci šestého a sedmého ročníku v hodině dějepisu vrátili do hluboké historie. Spolu s paní učitelkou Horváthovou oblékli historické kostýmy z období starověkého Řecka, gotiky, renesance a baroka. Učili se pojmenovat jednotlivé části oděvů a materiál, ze kterých byly vyrobeny. Také si vyzkoušeli, jak byly tyto oděvy pohodlné. Pochopili, že každá šlechtična musela mít služebnou, která jim pomáhala šaty správně obléknout.  Žákům šaty velice slušely, užívali si pozornosti a tím byla hodina velmi atraktivní.

Mgr. Horváthová MarieNetradiční výuk...
Netradiční výuk...
Netradiční výuk...
Netradiční výuk...
Netradiční výuk...
 

Výběr školy

Jak se dělá tanečník

„Jak se dělá tanečník“

Dne 22. 1. 2018 se celý druhý stupeň zúčastnil vzdělávacího programu „Jak se dělá tanečník“ v Kulturním domě v Ostrově. Ukázky tanců předvedli nejlepší studenti nižších ročníků konzervatoře Tanečního centra Praha.  Představení bylo rozděleno do následujících odborných bloků – klasický tanec, moderní čili současný tanec, jazzový tanec a ukázka z rodinného baletu - Vítej na světě, na motivy písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Tanec zde byl prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je pro současnou mládež mimořádně významné, protože vidí své velmi aktivní vrstevníky a může se inspirovat. Celé představení na sebe navazovalo a plynulo, jako dokonalý celek. Být přítomen a sledovat ho, byl nevšední, krásný zážitek.

RNDr. Zuzana Karafiátová   Tělocvična - nová podlaha

TĚLOCVIČNA

Na konci roku 2017 během vánočních svátků se uskutečnila v tělocvičně otovické školy renovace podlahy a její krytiny. Specializovanou firmou byla vybroušena, napenetrována a nivelační hmotou srovnána původní podlaha, na kterou po úplném vyschnutí byla položena speciální krytina do tělocvičen či posiloven. Tato akce byla takovým dárkem pro naše žáky.

Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična


Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

4. ledna 2018 se dobrovolníci z 9. ročníku základní školy v Otovicích zúčastnili „Tříkrálové sbírky 2018“. Tuto sbírku organizuje Farní charita Karlovy Vary. Výtěžek sbírky bude použit na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Tři skupiny koledníků s doprovodem z řad pedagogických pracovníků obešly podniky, firmy a drobné podnikatele na území obce Otovice. Všem dárcům za finanční příspěvky děkujeme. Máme radost, že se naši žáci zapojili do charitativní akce, a není jim situace starých a nemocných lidí lhostejná.RNDr. Zuzana Karafiátová

Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...