Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Žákovská knížka

Články

 

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

4. ledna 2018 se dobrovolníci z 9. ročníku základní školy v Otovicích zúčastnili „Tříkrálové sbírky 2018“. Tuto sbírku organizuje Farní charita Karlovy Vary. Výtěžek sbírky bude použit na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Tři skupiny koledníků s doprovodem z řad pedagogických pracovníků obešly podniky, firmy a drobné podnikatele na území obce Otovice. Všem dárcům za finanční příspěvky děkujeme. Máme radost, že se naši žáci zapojili do charitativní akce, a není jim situace starých a nemocných lidí lhostejná.RNDr. Zuzana Karafiátová

Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...


Školní ples 2018Školní ples


Dovolte, abychom Vás pozvali na 14. reprezentační ples naší školy, který se koná 3.2.2018 od 20,00 hod v sále KD Sadov.


Vstupenky lze objednat v Otovicích v kanceláři u p. Patočkové a v Sadově  v ŠD.

Cena vstupenky je 250,-Kč.

Letošní ples je pod názvem "Léto v zimě, proč ne?", k tomu se váže i oblečení, které má být společenské s lehkým nádechem letní svěžesti.

Moc se na Vás těšíme.


Soutěž Mateřídouška

Soutěž Mateřídouška

V listopadu se naše školní družina Otovice zúčastnila soutěže časopisu Mateřídouška „ Vybarvuj si a vyhraj ”. Společně jsme zaslali nejpovedeňejší obrázky do redakce a doufali, že se na nás usměje štěstí. Výher bylo totiž jen deset a to kniha Ztřeštěný dům na stromě od Andy Griffithse a Terryho Dentona. Z fotky můžete vidět, že se nám to skutečně povedlo a zajímavou a vtipnou knihu jsme opravdu vyhráli a těšíme se, že si ji budeme číst každý den po obědě. 

 Vánoční tvoření v Grandhotelu PUPP

Vánoční tvoření v Grandhotelu PUPPJako každý rok, tak i letos se naše škola účastní vánoční soutěže v Grandhotelu Pupp. Letošní téma je NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VĚNEC.

Pro tvorbu věnců nám hotel poskytl zázemí s malým občerstvením. Žáci 9.ročníku, se pod vedením paní učitelky Horváthové, velice rádi a se zaujetím pustili do tvoření. Atmosféra byla velice příjemná a pochutiny lahodné. Vytvořili jsme celkem dva věnce a oba jsme je zapsali do soutěže. Dávat své hlasy a podpořit tak žáky můžete na webových stránkách hotelu a Facebooku, kde budou všechny věnce vystaveny.

Za všechny hlasy děkujeme.PUPP 2017
PUPP 2017
PUPP 2017
PUPP 2017
PUPP 2017
PUPP 2017
PUPP 2017
Výjezd na Úřad práce v Annabergu a exkurze ve firmě TURCK

Výjezd na Úřad práce v Annabergu a exkurze ve firmě TURCK

V úterý 5. prosince 2017 navštívili žáci 8.ročníku Spolkovou republiku Německo v rámci výjezdu organizovaného Úřadem práce v Karlových Varech v rámci programu EURES.

Žáci navštívili Úřad práce v Annabergu, kde se seznámili s možností studia a zaměstnání v SRN. Dále vyhledávali informace na internetových portálech týkajících se volby povolání. Návštěvu zde žáci zakončili obědem v místní kantýně.

Po obědě navštívili nedaleký moderní a plně automatizovaný provoz firmy TURCK, která vyrábí tištěné spoje pro automobilový průmysl. Kromě prohlídky provozu s odborným výkladem také zhlédli krátké video o historii a současnosti firmy včetně nabízených pracovních míst.

A protože byl již adventní čas i všudypřítomná vánoční výzdoba, měli žáci před návratem domů krátký rozchod na adventním trhu v historickém centru Annabergu.Zpracovala: Mgr. Jitka TopičováVýjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
Výjezd UP Němec...
 

Družina 22.12

Upozorňujeme, že v pátek 22.12.2017 je zkrácený provoz ŠD do 15:00 hod. Informace je vylepená v ŽK, prosíme podepsat.Vychovatelky ŠD

Svět rizik

Akce Mimořádné události


Dne 24. 11. 2017 jsme navštívili Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech, kde jsme se zúčastnili výukového programu pro školy s názvem Mimořádné události. Mimořádné události - pojem, který slýcháváme čím dál častěji. Povodně, havárie, velké požáry, bouře, teroristické útoky a další. To je jen hrstka mimořádných událostí, se kterými se můžeme kdykoliv potkat. Jak se na mimořádnou událost připravit a co dělat, pokud nastane, se nám snažili přiblížit pracovníci policie, hasičského záchranného sboru a zdravotničtí záchranáři. Nejvíce se nám líbila simulace požáru, které jsme se zúčastnili. I když se jednalo pouze o cvičení, museli jsme řešit krizovou situaci jako v reálu: zavolat hasiče – nahlásit přesně, kdo volá, kde hoří, kolik je v objektu osob, jak vypadá situace, zda jsou zranění apod. Poté jsme postupovali podle instrukcí a z hořícího objektu jsme se sami evakuovali. Bohužel jsme se dopustili i několika chyb, které jsme potom zpětně analyzovali. Myslíme si, že tato akce byla velmi přínosná a pomohla nám si uvědomit, jak je důležité ve vypjaté situaci správně reagovat a situaci s rozumem řešit.

Kolektiv třídy 9. A s třídní učitelkou RNDr. Zuzanou KarafiátovouSvět rizik 2017
Svět rizik 2017
Svět rizik 2017
Svět rizik 2017
Svět rizik 2017
Svět rizik 2017
 

Výjezd žáků do Liberce

Výjezd žáků do Liberce


Program:

15. 11. 2017 - iQLANDIE
 
Žáci v malých skupinkách procházeli samostatně celou expozicí iQLANDIE. Každá třída měla za úkol nalézt odpovědi a vyřešit problémové úlohy z pracovních listů. Žáci šestého ročníku zkoumali pracovní list s názvem IQlandie, žáci sedmého ročníku zpracovávali úlohy na téma účinky síly a jednoduché stroje, osmáci potom zkoumali oblast biologie – člověk a deváťáci zjišťovali řešení problémových úloh s tématem věda v domě.

Postupně jsme navštívili všechny dostupné expozice. Prozkoumali interaktivní modely, vyzkoušeli různá zařízení, vypracovali vědomostní kvízy, zhlédli předvedené experimenty, přečetli si různé poučky a zajímavosti. Kdo byl unaven, mohl se občerstvit v místní restauraci či relaxačních koutcích.

Po příjemně stráveném dni neustálým objevováním a zkoušením jsme uvítali „odpočinek“ v prostorách planetária. Pohodlně usazeni v křesílkách jsme zhlédli krátký film a vyslechli živý komentář o aktuálním dění na noční obloze. Poté jsme zhlédli filmPřírodní výběr, který nám přiblížil evoluční teorii Charlese Darwina.


16. 11. 2017


1. návštěva Technického muzea v Liberci.

Zde jsme se seznámili s historií průmyslu a techniky Libereckého regionu, s vývojem textilního průmyslu od jeho prvopočátku až po současnost. Velmi zajímavé byly exponáty různých dopravních oborů, tramvaje, lokomotivy, osobní automobily, motocykly a velocipedy, ale i modely hraček apod.

2. návštěva centra města s prohlídkou Liberecké radnice

Prohlédli jsme si budovu novorenesanční radnice s bohatě zdobenou fasádou z roku 1893 postavené podle plánů architekta F. Neumanna. Svou krásou nás uchvátila obřadní síň se svými vzácnými vitrážemi a dřevěnými vyřezávanými obklady. Počasí nám přálo a my jsme mohli vystoupat na vyhlídkovou terasu věže a pokochat se pohledem na Liberec z ptačí perspektivy.

3. Ještěd

Horu Ještěd vysokou 1012 m jsme pokořili příjemnou jízdou kabinovou lanovkou. Zde jsme si prohlédli moderní budovu spojující restauraci, hotel a vysílač, postavené podle návrhu architekta Karla Hubáčka. Ověřili jsme si zde své orientační schopnosti a identifikovali vzdálené vrcholy hor např. zcela zasněženou Sněžku či Trosky.

IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia
IG Landia

Konzultační třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky proběhnou v Otovicích v úterý 28. 11. mezi 15 a 17 hodinou.


Konzultační třídní schůzky proběhnou v Sadově ve čtvrtek 30. 11. mezi 15 a 17 hodinou.