Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Žákovská knížka

Články

 

Škola v přírodě Krkonoše

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KRKONOŠE 2018

Škola v přírodě v Krkonoších od 18.6. do 22.6. 2018, které se zúčastnily děti od 1. do 4. třídy ze Sadova, měla svou neopakovatelnou atmosféru. Pobyt v horském hotelu „Vápenka“, uprostřed krásné přírody našich nejvyšších hor a svěží horský vzduch v nás všech zanechal nepopsatelný dojem. Personál hotelu se o nás velice hezky postaral a právem mu patří náš dík.

Pobyt v přírodě zaměřený na turistiku a poznávání krás Krkonoš se opravdu vydařil. Počasí nám přálo celý týden i v den výletu na Sněžku (1603 m n. m.). Výhled z naší nejvyšší hory byl opravdu nádherný. Zážitkem pro všechny byla jízda kabinkovou lanovkou nahoru, kdy jsme si vychutnávali panoramata, která se před námi otevírala. Pro sestup dolů jsme si pak vybrali trasu směrem do Pece pod Sněžkou, kde parkoval náš autobus, přes Růžovou horu a horskou chatu Růžohorky (1280 m n. m.), kde jsme si dopřáli odpočinku a občerstvení. Při našich turistických vycházkách jsme také zavítali do Polska. Hranice s Polskem byly od našeho hotelu vzdálené asi 1,5 km pěšky po turistické značce.

Kromě turistiky si děti užily bohatý program her, soutěží, tance a zábavy s animátorkami Miky, Sárou a Danielou. Na památku si přivezly trička s logem a nápisem agentury „Ceres“, pořádající tyto animační programy, a drobné upomínkové předměty. Vydařil se i táborák a opékání buřtů, nenáročná stezka odvahy nazvaná „Zbav se svého strachu“, která byla jen pro odvážné zájemce a zábavný večer „Ceres hledá talent“ pro ty, co chtěli předvést něco zajímavého.

Cesta do Krkonoš byla sice dlouhá, ale díky panu řidiči, který s námi prožil celý týden, jsme ji zvládli bez problémů tam i zpět.

Zážitků a fotek máme mnoho a teď už budeme jen vzpomínat a těšit se na další podobné výlety.Škola v přírodě...
Škola v přírodě...
Škola v přírodě...
Škola v přírodě...
Škola v přírodě...
 

Poděkování rodičům 2.B

Poděkování rodičům dětí z 2. B v Sadově

Dovolte mi znovu poděkovat za sebe i za děti za spolupráci všem rodičům z 2. B, zejména těm, kteří si udělali čas a během školního roku přišli s dětmi tvořit.

Jmenovitě mezi tyto rodiče patří paní Procházková, která během 2. pololetí dětem pravidelně předčítala z knihy „Dědečku, vyprávěj“ od autora Ladislava Špačka na téma etiketa pro děti od předškolního věku. Děti vždy pozorně poslouchaly, a pak na dané téma vedly rozhovor s paní Procházkovou, kreslily obrázky a plnily další zajímavé úkoly. Na rozloučenou dostaly i malou odměnu od maminky Alii za pozorné naslouchání jejímu předčítání.

Další maminkou byla paní Karasová, která dětem během školního roku připravila velmi zajímavé tvoření, ať v době Adventu nebo na Velikonoce. Děti s nadšením vyráběly vánoční ozdoby, zdobily vajíčka z perníku. Dětem také připravila malé překvapení v adventním kalendáři a upekla výborný koláč, který dětem moc chutnal.

A další návštěvou nás poctil opět tatínek Matouše Moravce, pan Tomáš Moravec, který přišel na jaře dětem nakreslit na interaktivní tabuli obrázek s užitím perspektivy. Dětem se obrázky povedly a moc je to bavilo.

Oceňuji, že si rodiče našli čas a zavítali mezi děti. Byl to opět nevšední a příjemný zážitek pro mne i pro děti.

Těším se na další spolupráci a děkuji.

                                                                          Třídní učitelka Hana silovskáPoděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
Poděkování rodi...
 

Uzavření mateřské školy

Oznámnení o uzavření mateřské školy 
Slavnosti učení 2018 Otovice

Slavnosti učení 2018

Základní škola v Otovicích pořádá již poněkolikáté Slavnosti učení, při nichž se každoročně setkávají učitelé, žáci, rodiče a občané naší obce. Pro všechny je připraven bohatý program, sestavený z vystoupení žáků naší školy a hudebního vystoupení kapel. Ve spolupráci s obcí je také zajištěno občerstvení, dále pak prodej výrobků našich žáků a hry a soutěže pro děti.
Tato akce se koná v úterý 12.6. od 15:00 hod na sportovním hřišti za školou.

Gymnastika 2018

Gymnastika 

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnily závody ve sportovní gymnastice v tělocvičně naší školy. Závodnice jsou členky kroužku Základy gymnastiky, který funguje v rámci SVČ při ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. Děvčata předvedla volnou sestavu na prostných, kde zařadila různé kotouly, přemety stranou, stoj na rukou a skoky, dále potom sestavu na vysoké kladině, kde ukázala chůzi, skoky, a holubičku. Třetí závodní disciplínou byl přeskok, kde děvčata předvedla správný odraz z můstku a výskok do dřepu na švédskou bednu a seskok. Během závodu panovala vzrušená atmosféra, neboť souboj o tři medailová místa dolehl na každou závodnici, na trémě neubral ani fakt, že se přišli podívat maminky, tatínkové, babičky a další fanoušci. Na zdárný průběh závodu dohlíželi rozhodčí z řad naších pedagogů, pomocní rozhodčí z 9. třídy a v neposlední řadě vedoucí kroužku, která děvčata celoročně trénuje.


Činnost kroužku není v podmínkách naší školy zaměřena na výkon, ale na možnost věnovat se všem žačkám, více i méně pohybově nadaným, které mají chuť a odvahu zkoušet nové cviky, společně připravit a uklidit nářadí, zaposilovat si, někdy si i zahrát různé hry, naučit se vnímat a ovládat své tělo, dodržovat disciplínu, být kamarádská a přátelská k ostatním, dodržovat pravidla fair play, unést smutek z prohry a zažít radost z úspěchu.

RNDr. Zuzana Karafiátová 

Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018
Gymnastika 2018


Slavnosti učení 2018

KLUB PŘÁTEL DĚTÍ  
A
ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOVPOZVÁNKA
NA SLAVNOSTI 
UČENÍ

13. června 2018
15:00-18:00 hod
ZŠ Sadov
 
 
› Prohlídka školy a tříd
›15,00 Schůzka budoucích prvňáčků
a šesťáků
› Kulturní a jiná vystoupení žáků
› Seznámení s budoucími prvňáčky
› Rozloučení s páťáky
› Prodejní stánky
› Dobrůtky k jídlu i k pití
› Pohodová atmosféra
 
 
Těšíme se na Vás.

Výsledky zápisu MŠ

Výsledky zápisu MŠ


Ředitelské volno 28.6.2018

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na čtvrtek 28.6.2018 a na pátek 29.6.2018, týká se pracovišť základních škol v Sadově a Otovicích.
Národní divadlo 2018

Národní divadlo

Dne 21. 5. 2018 navštívili žáci 2. stupně historickou budovu Národního divadla z roku 1883, která je obecně považována za první divadelní scénu České republiky. Žáci měli možnost nahlédnout do jeviště a hlediště, kde se dozvěděli zajímavosti o divadle. Také mohli obdivovat slavnostní oponu od Vojtěcha Hynaise. Prohlédli si terasu i sklepení se základními kameny.

Následovalo rodinné představení v divadelním zázraku, který se zrodil na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, Laterně Magice. Žáci zhlédli představení Podivuhodné cesty Julese Verna, které vzdává hold slavnému spisovateli, a kde ožívají fantastické obrazy a hrdinové Vernových příběhů. Pro všechny to byl neuvěřitelný kulturní zážitek.

Národní divadlo...
Národní divadlo...
Národní divadlo...