Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Žákovská knížka

Články

 

Zajímavé akce

Zajímavé akce 2.B

Od začátku letošního školního roku se třída 2. B zúčastnila několika zajímavých akcí.


V září jsme navštívili Centrum zdraví a bezpečí v K. Varech, kde jsme ve skupinách spolu s 2. A prošli program s názvem „Svět rizik“. Žáci se zde měli možnost díky zkušeným záchranářům seznámit s riziky, která na ně v různých podobách a na různých místech čekají.

V Botanické zahradě v Bečově se žáci seznámili s několika druhy zajímavých stromů a vyzkoušeli si vyrobit jablečný mošt, který na závěr mohli ochutnat.

V říjnu jsme se vydali jako každý rok do Ostrova na Festival Oty Hofmana, kde jsme navštívili v klášteře výstavu „Svět kostiček“ věnovanou stavebnici Lego, a potom jsme šli do kulturního domu zhlédnout soutěžní film Anděl Páně 2. Tento film získal cenu diváků a cenu Oty Hofmana. Moc se nám líbil.Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik
Svět rizik

Lesní pedagogika aneb MŠ v oboře Hájek

Lesní pedagogika aneb MŠ v oboře Hájek

V úterý 24. 10. 2017 jsme s dětmi prožily krásné dopoledne plné vůně jehličí, spadlého listí a vyprávění o zvěři – navštívily jsme blízkou lesní oboru. Ochotní lesní pedagogové dětem ukázali obrázky lesní zvěře, trofeje a hru na nástroj, kterým začínají a končí hony. Nezapomněli ani na sladkou odměnu. Už teď se těšíme na jaro a na další zajímavý program.

Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...

Svět zdraví a rizik 6. ročník

Svět zdraví a rizikDne 23.10.2017 navštívili žáci šestého ročníku Centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu.

Zde se seznámili a osvojili si základy poskytování první pomoci při různých nebezpečných situacích. Na různých modelových situacích si mohli vyzkoušet např. ošetřování řezné rány, volání na linku 155, resuscitaci – oživování člověka v bezvědomí.

Celkově byla akce zdařilá a doufám, že si žáci odnesli do života spoustu užitečných informací.M. HorváthováSvět bezpečí 6....
Svět bezpečí 6....
Svět bezpečí 6....
Svět bezpečí 6....

„Volba povolání, výběr střední školy a podávání přihlášek“

„Volba povolání, výběr střední školy a podávání přihlášek“

Ve čtvrtek 2. listopadu v Otovicích od 16:16 hodin proběhne setkání s rodiči a žáky na téma
 „Volba povolání, výběr střední školy a podávání přihlášek“
(nabídka SŠ, podávání přihlášek, orientace při výběru budoucí profese...).

Jazykový a poznávací výjezd 2017

Zpráva o průběhu jazykového a poznávacího výjezdu do Německa – Sebnitz   2. – 6. 10. 2017.Pětidenního poznávacího a jazykového výjezdu se zúčastnilo celkem 29 žáků 7., 8. a 9. ročníku.

1. den po příjezdu a ubytování byli žáci seznámeni s programem. Své jazykové schopnosti a znalosti uplatnili žáci již odpoledne při návštěvě městečka Sebnitz, kdy absolvovali vědomostně – pohybovou obrázkovou rallye s vypracováním pracovních listů a vyhledáváním potřebných informací. Dále následovala prohlídka muzea železničních modelů Tillig – Modelbahnen. Večer nám zpříjemnila diskotéka, na které navázali naši žáci první kontakt s žáky ostatních škol - německých i českých.

2. den jsme začali v samém centru městečka Sebnitz prohlídkou muzea a manufaktury na výrobu hedvábných květin. Tato manufaktura má v regionu velkou tradici a dala městečku Sebnitz charakteristické označení květinové město – Kunstblumenstadt. Odpoledne jsme navštívili nedobytnou pevnost Königstein, kde si všichni prohlédli vlastní pevnost a vyslechli odborný komentář  českého průvodce, vychutnali si nádherné panorama Saského Švýcarska, řeky Labe a blízkého městečka Königstein. Dozvěděli jsme se, že je zde jedna z nejhlubších studní – 152 m hluboká, kterou vybudovali za dobu 6 let (v pískovci). Před návratem jsme ještě navštívili pravěký park (Uhrzeitpark), kde opět žáci vypracovávali německé pracovní listy. Večer jsme strávili v klidovém režimu sledováním filmu v němčině.

3. den jsme navštívili středověký hrad Stolpen. Dozvěděli jsme se, že tento hrad stojí na místě původní sopky a je celý vybudován z čediče - píšťal. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavosti např., že zde vyhloubili studnu v čediči hlubokou 82 m za dobu 26 let, že zde byla vězněna od roku 1716 hraběnka Anna Constantia von Cosel po dobu 49 let, od svých 36 let až do své smrti v 85 letech, že velkou část hradu zničil v roce 1813 Napoleon apod. Odpoledne jsme si odpočinuli a zotavili se v sousedním městečku Neustadt v aquaparku Mariba. Večer jsme se příjemně sportovně vyžili při kuželkovém turnaji.

4. den jsme absolvovali celodenní výlet, kdy jsme dopoledne navštívili Hygiene muzeum v Drážďanech. V sedmi tematicky zaměřených sálech jsme si prohlédli stálou expozici: skleněný člověk, život a smrt, jídlo a pití, sexualita, vzpomínky-myšlení-učení, pohyb, krása-kůže-vlasy. Zde jsme ještě navštívili mimořádnou výstavu věnovanou lidskému obličeji  Gesicht. Odpoledne následovala individuální prohlídka nákupní čtvrti Drážďan v okolí Pragerstraße a Altstädtering.

Poslední 5. den jsme navštívili jeden z nejznámějších symbolů Saského Švýcarska – pískovcový most Bastei a skalní hrad Felsenburg.

Velké poděkování patří KPD, které nám uhradilo cestu autobusem. Díky této skutečnosti mohl být program takto bohatý.

Dále bychom chtěli poděkovat firmě Grün s.r.o., Bor, firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Otovice, a firmě Mercedes Karlovy Vary za sponzorské finanční dary, z nichž bylo uhrazeno cestovní pojištění všech účastníků a některé vstupy navštívených památek.

V neposlední řadě potom děkujeme vedení školy, které tento zahraniční výjezd umožnilo, pedagogům a zaměstnancům školy - Mgr. Marii Horváthové a Michaele Patočkové, které dbaly na zdárný průběh celé akce a dohlížely na bezpečnost všech žáků.

RNDr. Zuzana Karafiátová

Vedoucí výjezdu

Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...
Jazykový a pozn...


Svět bezpečí

14. září 2017 žáci z 1. A a 1. B navštívili areál „Světa bezpečí“ v Karlových Varech, kde se seznámili

s prací záchranářů a hasičů, prohlédli si vybavení sanitky, naučili se telefonní čísla tísňového volání.

Byli upozorněni na nebezpečná místa v domě i ve škole a jak se mají v případě nebezpečí zachovat.

Akce se žákům velmi líbila.

                                                                                                                                           Učitelky 1. tříd


Svět bezpečí
Svět bezpečí
Svět bezpečí
Svět bezpečí
 

Adaptační výjezd 6. A

Adaptační výjezd 6. A.

            Ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2017 proběhl adaptační výjezd na farmu Kozodoj. Pod vedením zkušených lektorů se žáci formou sociálních a kolektivních her seznámili mezi sebou, s třídní učitelkou Marií Horváthovou a s asistentkou pedagoga Jitkou Hájkovou. Současně si v přírodě vyzkoušeli i stavění stanů a vaření oběda.

            Žáci se dostali do přímého kontaktu s domácími zvířaty, která volně pobíhala po farmě. Všudypřítomný klid skvěle ovlivňoval náladu a chování dětí.

            Na farmě Kozodoj se nám tolik líbilo, že jsme se rozhodli spolupracovat s nimi i nadále. Nejbližší možné setkání proběhne v době celostátního projektu o vzájemné pomoci 72 HODIN. Těšíme se na spolupráci.

Zapsala M. Horváthová

Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017
Kozodoj 2017

Cambridge zkouška

Cambridge zkouška

Starosta Mariánských Lázní předal minulý týden Karlovi Komárkovi, žákovi naší školy, certifikát z Cambridge zkoušek. Gratulujeme 


Cambridge zkouš...
Cambridge zkouš...

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

dne 30.6.2017 bude školní družina  otevřena od 6:50  do 13:00 hod.


4.9.2017 bude ŠD otevřena pouze do 13:00 hod