Zájmové útvary

Žákovská knížka

Středisko volného času

Zájmové útvary pro školní rok 2017/2018

Název kroužku

den a místo

čas

cena

vedoucí ZÚ

Keramická dílna I.

úterý Otovice

14,30 – 16,00

500 Kč/rok

Lenka Šťovíčková

Keramická dílna II.

pondělí Otovice

13,45 – 14,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Keramická dílna III.

středa Otovice

14,30 – 15,15

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Základy gymnastiky

středa Otovice

14,15 – 15,05

500 Kč/rok

Zuzana Karafiátová

Hrátky s čísly (9. r.)

pátek Otovice

13:30 – 15:00

500 Kč/rok

Zuzana Karafiátová

Kreativní dílna

pondělí Otovice

14,00 – 15,30

500 Kč/rok

Marie Horváthová

Rybářský kroužek

středa Otovice13,30 – 14,15

500 Kč/rok

Martin Urban

Stolní tenis

pondělí Otovice

13,30 – 15,00

500 Kč/rok

Martin Urban

Hudební kroužek

úterý Otovice

13,30 – 14,15

500 Kč/rok

Martin Urban

Hrátky s řečí (logopedie)

čtvrtek Otovice

14,15 – 15:00

500 Kč/rok

Martin Urban

Kopaná

pondělí Otovice

15,00 – 16,00

500 Kč/rok

Josef Hrubý

Kopaná

středa Sadov

13,00 – 15,00

500 Kč/rok

Josef Hrubý

Turistika -  geocaching

víkendy

2 – 3x/ měsíc

500 Kč/rok

Roman Heinic

Taneční skupina I

úterý Otovice

15,15 – 16,00

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Taneční skupina II

pátek Otovice

13,45 – 14,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Hrátky s čísly (8. r.)

pátek Otovice

13,30 – 15,00

500 Kč/rok

Jakub Trosman

Počítačový kroužek

pondělí Otovice

13,30 – 15,00

500 Kč/rok

Jakub Trosman

Sportovní a pohybové hry

čtvrtek Otovice14,20 – 15,50

500 Kč/rok

Petr Alfonso

Zpívání s Honzou

středa Sadov13,00 – 14,30

500 Kč/rok

Jan Matura

Malý cestovatel

víkendy1 - 2x/ měsíc

500 Kč/rok

Ivana Světlíková

Velký cestovatel

víkendy

1 - 2x/ měsíc

500 Kč/rok

Radka Husáková

Žák se může přihlásit do libovolného počtu zájmových útvarů. Na každý z nich musí odevzdat vyplněnou přihlášku. Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucích ZÚ. Platba se provádí jednorázově do 21. 10. 2016 v hotovosti vedoucímu příslušného ZÚ proti pokladnímu lístku.