Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Školní družina - Otovice

Školní družina má samostatný prostor v přízemí, o který se dělí s MŠ, k dispozici jsou i učebny prvního stupně. K vybavení ŠD patří interaktivní tabule, hračky, pomůcky a výtvarné potřeby.

I zde je možnost navštěvovat po dohodě počítačovou třídu. Tělocvičnu lze využívat podle rozvrhu hodin. Pro sportovní vyžití využívá ŠD nově zbudovaná obecní hřiště, která jsou volně k dispozici. V budově školy je také umístěna keramická pec, kterou je možno využívat.  

Snahou je maximální zlepšení podmínek pro činnost obou školních družin, proto se neustále hledají finanční zdroje pro rekonstrukce a vylepšování prostor určených žákům pro rozvoj volnočasových aktivit.

Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí je uvolňování ze ŠD možné pouze písemně ( platí i v případě, že dítě vyzvedává jiná osoba ).

 

Provozní doba

Pondělí - pátek  6:30 - 7:40 a 11:30 - 16:30.
<více>

 

Denní režim školní družiny 

06:30 - 07:40 ranní družina
11:30 - 13:00 hygiena, oběd, relaxace
13:00 - 13:45 rekreační a odpočinková činnost (neřízená)
14:00 - 15:00 výchovná činnost (řízená)
15:00 - 16:30 volné hry, zábavné procvičování učiva formou didaktických her, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD
<více>

 

Základní informace  ŠD  

Vnitřní řád školní družiny

 


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov