Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Školní jídelna Sadov


Jídelní lístek  

● Jídelní lístek 16.5 - 20.5.2022  
● Jídelní lístek 9.5 - 13.5.2022  

 

Odhlášení stravy

Odhlášení stravy ŠJ Otovice je možné do 8:00 hodin ráno :

Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

Provozní řád ŠJ
Alergeny v potravinách ŠJ

 


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov