Přihlášení
na edookit:
INFORMACE K ZÁPISŮM
ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROBĚHNE V TERMÍNU
1. AŽ 20.DUBNA 2022.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PROBĚHNE V TERMÍNU
2. AŽ 16. KVĚTNA 2022.

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISŮM BUDOU
ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNCE ŠKOLY
V SEKCI AKTUALITY.

Aktuality

Otovice
Publikováno: 11.ledna 2022

V důsledku přibývajících potvrzených pozitivních případů na Covid19 bude probíhat výuka v době od 12.1.2022 do 14.1.2022 pro 1.,2.,3.,4. a 5. ročník ZŠ Otovice distančně. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. Obědy jsou všem distančně vzdělávaným žákům automaticky odhlášeny, pokud některý ze žáků chce odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí se k odběru obědů individuálně přihlásit u vedoucí školní jídelny. 


Otovice
Publikováno:  8.ledna 2022

V důsledku přibývajících potvrzených pozitivních případů na Covid19 bude probíhat výuka celý příští týden (10. 1. 2022 – 14. 1. 2022) pro 6. a 7. ročník distančně. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. 


Škola
Publikováno:  8.ledna 2022

Preventivní testování antigenními testy je ve škole prováděno od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. ledna 2022 pak následně každé pondělí. V případě pozitivního výsledku antigenního testu je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a žák je odeslán na RT-PCR test. Pokud má žák pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu (z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23.12.2021). 

V souvislosti se vzrůstajícím počtem prováděných testů i mimo školu (z vlastní iniciativy), škola žádá zákonné zástupce žáků, kteří se testují RT-PCR testem mimo školu, aby v případě pozitivního výsledku testu, tuto skutečnost rovněž bezodkladně nahlásili škole (třídnímu učiteli).

 


Otovice
Publikováno:  4.ledna 2022

V závěru kalendářního roku dne 21. 12. 2021 navštívili žáci II. stupně se svými pedagogy a asistenty divadelní představení „Chyť mě, jestli na to máš“ (Catch me if you can) v Městském divadle v Karlových Varech.

Muzikálové představení živě doprovázel Big Band Karlovy Vary. Děj hry, skutečný příběh toho nejtroufalejšího lháře a podvodníka v dějinách, mnozí znají z filmu Stevena Spielberga s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem v hlavních rolích.

Představení jsme sledovali se zaujetím z výšin galerie i navzdory tvrdým, dřevěným sedadlům.

Jsme moc rádi, že jsme se této kulturní akce i přes omezení spojená s výskytem Covid 19 mohli zúčastnit.

 


Škola
Publikováno:  4.ledna 2022

Tato doba se nesla v duchu vánočního tvoření. Udělali jsme radost v domově důchodců, popřáli jsme na obecním úřadě, posílali jsme prostřednictvím bublin svá přání Ježíškovi a nezapomněli jsme ani na lesní zvěř.


Škola
Publikováno:  3.ledna 2022

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že od 3.1.2022 došlo k úpravě výše stravného v jednotlivých kategoriích strávníků (viz vnitřní řád ŠJ).


Škola
Publikováno: 29.prosince 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že 

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 proběhne testování žáků na Covid 19 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

  • dále pak od 17. ledna 2022 proběhne testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci-tedy testují se všichni žáci.  V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov