Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Archiv aktualit

Otovice
Publikováno: 21.dubna 2022

Do školní družiny dorazilo jaro. 

Nejen, že jsem vyrobili jarní dekorace, ale nezapomněli jsme si také hrát. 

V rámci Dne Země jsme ve spolupráci s OÚ Otovice nezapomněli jarní přírodu v okolí školy také pěkně uklidit.


Škola
Publikováno: 13.dubna 2022

Ve čtvrtek 14. dubna má základní škola velikonoční prázdniny. 


Škola
Publikováno: 11.dubna 2022


Škola
Publikováno: 31.března 2022


Otovice
Publikováno: 29.března 2022

Dne 24. března 2022 se zúčastnilo 19 nejlepších sportovců prvního a druhého stupně naší školy okresního kola odznaku všestrannosti 2022 pod patronací Českého olympijského výboru v Hale míčových sportů Karlovy Vary. Reprezentanti naší školy byli přihlášeni do soutěže jednotlivců a družstev. Postupně plnili jednotlivé disciplíny pětiboje: trojskok z místa, hod medicinbalem přes hlavu, přeskoky přes švihadlo 2 minuty (vzad a vpřed snožmo, vajíčko a střídmonož), kliky 2 minuty a dribling s basketbalovým míčem na vzdálenost 10m opět po dobu 2 minut. Sportovního dne se zúčastnilo celkem 125 žáků z 6 škol okresu. Žáci naší školy předvedli skvělé výkony a ve výsledkové listině družstev se umístili na výborném 4 místě. Všichni jsme strávili příjemné dopoledne, zažili jsme napětí, trému, vysílení, pocit úspěchu, uspokojení, ale i zklamání. Nádherná byla atmosféra fandění a vzájemné podpory žáků i učitelů při sportovním klání. 

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová


Škola
Publikováno: 8.března 2022

Jarní prázdniny pro základní školu jsou v termínu 14. 3. - 18. 3. 2022, provoz mateřské školy je nepřerušen.


Škola
Publikováno: 8.března 2022

Škola
Publikováno: 7.března 2022


Sadov
Publikováno: 25.února 2022

Dobrovolní hasiči z Hájku přijeli ke škole v Sadově představit hasičský vůz a techniku. Všichni si ho se zaujetím prohlédli a seznámili se s vybavením vozu. Bylo to poučné a všem se to moc líbilo. 

Hasičům děkujeme za ukázku techniky a čas věnovaný dětem.

                                                                                                                                                                                                                     Učitelky a asistentky ZŠ


Otovice
Publikováno: 23.února 2022

V naší družině se nemáme čas nudit, únor byl nabitý akcemi. V týdnu od 7.2. jsme i my měli Olympijské hry, celý týden jsme sportovali, bojovali jsme o medaile nejen každý sám za sebe, ale i za svůj stát. Abychom jenom nesportovali, procvičili jsme si i své dovednosti a znalosti v olympijském Kufru. Celý následující týden jsme slavili Masopust, dozvěděli jsme se něco o historii vzniku tohoto svátku, upekli jsme koblihy a celý týden jsme ukončili Masopustním rejem.


Otovice
Publikováno: 15.února 2022

Dobrý den všem, které zaujal nadpis tohoto článku. Žáci devátého ročníku se ve středu 9. února pohodlně usadili ve své třídě a prostřednictvím Teams se spolu s Ostravskou školou zúčastnili virtuální prohlídky elektrárny Temelín. Postupně byl žákům představen princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně prostřednictvím aplikací, modelů a virtuální prohlídky vnitřních prostor. Během prohlídky žáci řešili zadané jednoduché úkoly, sledovali výklad, pokládali moderátorům otázky, které je zajímali a zúčastnili se soutěže o ceny. Pro všechny zúčastněné byla hodina přínosem, neboť téma přímo navazuje na probíranou látku ve fyzice a chemii. Děkujeme Skupině ČEZ, která akce tohoto druhu zajišťuje.

RNDr, Zuzana Karafiátová

 


Otovice
Publikováno: 31.ledna 2022

Vzhledem k výskytu pozitivně testované osoby ve škole přecházejí třídy 1., 6., 8. a 9. ZŠ Otovice v době od 1. do 3.února 2022 na distanční výuku. Dne 4. února 2022 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Návrat k prezenční výuce se předpokládá od 7.února. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. Obědy jsou všem distančně vzdělávaným žákům automaticky odhlášeny, pokud některý ze žáků chce odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí se k odběru obědů individuálně přihlásit u vedoucí školní jídelny. 


Škola
Publikováno: 31.ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny mají žáci základní školy v pátek 4. února 2022.


Otovice
Publikováno: 30.ledna 2022

V uvedeném termínu proběhl dle školního vzdělávacího programu plánovaný lyžařský výcvikový kurz žáků sedmého ročníku. Tento rok se konal pobytový lyžařský kurz na Božím Daru s ubytováním v Apartmánech Jurica. Z celkového počtu 33 žáků ve třídě se kurzu zúčastnilo celkem 19 žáků a žákyň. Přesto, že někteří žáci stáli na lyžích poprvé, a zpočátku měli problémy s pohybem na lyžích, tak se nevzdali a každým dnem se zdokonalovali. Všichni žáci zvládli základní lyžařské dovednosti jako zastavení, plužení, oblouk, jízdu po spádnici a ke spádnici, vyhnutí se překážce, nácvik carvingového oblouku, bezpečnou jízdu po sjezdovce a jízdu na vleku. Někteří žáci se účastnili také výcviku na snowboardu.


Otovice
Publikováno: 10.ledna 2022

 

V důsledku přibývajících potvrzených pozitivních případů na Covid19 bude probíhat výuka v době od 11.1.2022 do 17.1.2022 včetně pro 6.,7.,8. a 9. ročník distančně. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. Obědy jsou všem distančně vzdělávaným žákům automaticky odhlášeny, pokud některý ze žáků chce odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí se k odběru obědů individuálně přihlásit u vedoucí školní jídelny.

 


Otovice
Publikováno: 8.ledna 2022

V důsledku přibývajících potvrzených pozitivních případů na Covid19 bude probíhat výuka celý příští týden (10. 1. 2022 – 14. 1. 2022) pro 6. a 7. ročník distančně. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. 


Škola
Publikováno: 8.ledna 2022

Preventivní testování antigenními testy je ve škole prováděno od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. ledna 2022 pak následně každé pondělí. V případě pozitivního výsledku antigenního testu je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a žák je odeslán na RT-PCR test. Pokud má žák pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu (z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23.12.2021). 

V souvislosti se vzrůstajícím počtem prováděných testů i mimo školu (z vlastní iniciativy), škola žádá zákonné zástupce žáků, kteří se testují RT-PCR testem mimo školu, aby v případě pozitivního výsledku testu, tuto skutečnost rovněž bezodkladně nahlásili škole (třídnímu učiteli).

 


Otovice
Publikováno: 4.ledna 2022

V závěru kalendářního roku dne 21. 12. 2021 navštívili žáci II. stupně se svými pedagogy a asistenty divadelní představení „Chyť mě, jestli na to máš“ (Catch me if you can) v Městském divadle v Karlových Varech.

Muzikálové představení živě doprovázel Big Band Karlovy Vary. Děj hry, skutečný příběh toho nejtroufalejšího lháře a podvodníka v dějinách, mnozí znají z filmu Stevena Spielberga s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem v hlavních rolích.

Představení jsme sledovali se zaujetím z výšin galerie i navzdory tvrdým, dřevěným sedadlům.

Jsme moc rádi, že jsme se této kulturní akce i přes omezení spojená s výskytem Covid 19 mohli zúčastnit.

 


Škola
Publikováno: 4.ledna 2022

Tato doba se nesla v duchu vánočního tvoření. Udělali jsme radost v domově důchodců, popřáli jsme na obecním úřadě, posílali jsme prostřednictvím bublin svá přání Ježíškovi a nezapomněli jsme ani na lesní zvěř.


Škola
Publikováno: 29.prosince 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že 

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 proběhne testování žáků na Covid 19 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

  • dále pak od 17. ledna 2022 proběhne testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci-tedy testují se všichni žáci.  V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

Škola
Publikováno: 21.prosince 2021


Škola
Publikováno: 13.prosince 2021

Běžný provoz na mateřských školách v Hájku, Otovicích a Sadově končí 22.12.2021 a školy budou uzavřeny po celou dobu vánočních prázdnin, tedy od 23.12. 2021 do 2.1.2022.  

Od 3.1.2022 budou opět v běžném provozu všechna pracoviště mateřské školy. 


Škola
Publikováno: 13.prosince 2021

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. 


Otovice
Publikováno: 21.listopadu 2021

Vzhledem k výskytu pozitivně testované osoby na Covid 19 ve školském zařízení je třída 6.A ZŠ Otovice uzavřena v době od 22.11.2021 a žáci, kteří přišli dne 18.11. a 19.11.2021 do kontaktu s pozitivně testovanou osobou (zákonní zástupci žáků jsou o této skutečnosti informováni) jsou v karanténě. V karanténě není ten, kdo nebyl ve třídě přítomen v uvedený den, má ukončené očkování nebo prodělal onemocnění Covid v posledních 180 dnech. O dalším postupu vás bude informovat Krajská hygienická stanice Karlovy Vary, která vás v rámci trasování bude kontaktovat. Třída 6.A bude od 21.11.2021 vzdělávána distančně. Při negativním výsledku testování trvá karanténa 7 dní, tzn. žáci vrátí do školy 29.11.2021. V případě nepodstoupení testu nebo při pozitivním výsledku testování trvá karanténa 14 dní, tzn. žáci se vrátí do školy 6.12.2021.

 


Škola
Publikováno: 17.listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na všech školách testování na onemocnění covid-19. 

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám. Pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží testem, očkováním, proděláním nemoci, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.  Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).


Sadov
Publikováno: 17.listopadu 2021

V pondělí 1.11. 2021 jsme si užili ve škole trochu tajemný, ale i zábavný „Halloweenský den“. S dlabáním dýní, které si děti přinesly, pomáhaly paní asistentky, paní vychovatelky i paní učitelky. Měli jsme možnost vidět přehlídku všelijakých kostýmů, do kterých se děti převlékly. Všichni si mohli zasoutěžit, vybarvit obrázky a poslechnout si Halloweenské písně, plné čarodějnic, duchů, netopýrů, pavouků a černých koček. Vydlabané dýně pak ozdobily naši školu.


Sadov
Publikováno: 17.listopadu 2021

V pátek 22.10. 2021 navštívil celý 1.stupeň ZŠ v Sadově Botanickou zahradu v Bečově. Děti se měly možnost seznámit se vzácnými druhy stromů, získaly nové informace o některých druzích živočichů a vyzkoušely si vyrobit mošt z jablek, který nakonec ochutnaly. Byla to povedená akce, která se všem líbila.


Otovice
Publikováno: 17.listopadu 2021

V pondělí 1.11. se ve školní družině konalo dlabání dýní.

V úterý 2.11. jsme se ve školní družině v Otovicích všichni společně vydali na lampiónový průvod.

Naše cesta vedla do parku k Obecnímu úřadu, kde jsme všichni společně řekli básničku a uspali broučky.

Ve středu 10.11. se ve školní družině v Otovicích konala Drakiáda. Počasí nám na přání vyšlo a draci pěkně létali.


Otovice
Publikováno: 26.října 2021

Vzhledem k výskytu pozitivně testované osoby na Covid 19 ve školském zařízení je třída 7.A ZŠ Otovice uzavřena v době od 26.10.2021 a žáci, kteří přišli dne 25.10.2021 do kontaktu s pozitivně testovanou osobou (zákonní zástupci žáků jsou o této skutečnosti informováni) jsou v karanténě. V karanténě není ten, kdo nebyl ve třídě přítomen v uvedený den, má ukončené očkování nebo prodělal onemocnění Covid v posledních 180 dnech. O dalším postupu vás bude informovat Krajská hygienická stanice Karlovy Vary, která vás v rámci trasování bude kontaktovat. Třída 7.A bude od 1.11.2021 vzdělávána distančně. Při negativním výsledku testování trvá karanténa 7 dní, tzn. žáci vrátí do školy 2.11.2021. V případě nepodstoupení testu nebo při pozitivním výsledku testování trvá karanténa 14 dní, tzn. žáci se vrátí do školy 9.11.2021.


Škola
Publikováno: 22.října 2021

Ve středu 27.října a v pátek 29.října 2021 má základní škola podzimní prázdniny. Mateřská škola funguje v běžném provozu.


Otovice
Publikováno: 22.října 2021

Po roční přestávce způsobené nepříznivou situací spojenou s výskytem Covid 19 se letošní školní rok žáci devátého ročníku opět zapojili do dobrovolnického projektu „72 hodin“. Rozhodli se vylepšit nejbližší okolí školy tím, že zarostlé plochy zbaví vysokého plevele a náletových křovin. 


Otovice
Publikováno: 22.října 2021

Ve čtvrtek 24. 9. 2021 jsme konečně mohli přivítat ve školní družině naše nové kamarády. Dozvěděli jsem se od nich mnoho zajímavostí z jejich života a prozradili nám, na co se nejvíce těší.


Otovice
Publikováno: 22.října 2021

Školní družina v Otovicích se zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Ve středu 13. 10. 2021 jsme uklidili okolí naší školy, prošli jsme oba otovické parky a okolí zastávky.


Škola
Publikováno: 22.října 2021

V pondělí 27.9.2021 žáci prvního stupně našich škol strávili aktivní dopoledne na karlovarském stadionu Závodu míru v Tuhnicích. Zasportovali si a poměřili síly v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů, běh na 200 nebo 400 metrů, skok do dálky a trojskok.


Škola
Publikováno: 14.října 2021

Od pondělí 18.10.2021 je ve škole umožněna osobní přítomnost žáků, kteří se vzdělávali dosud distančním způsobem (byli v karanténě). Do školy se nevrátí žáci, kterým byla Krajskou hygienickou stanicí Karlovy Vary prodloužena karanténa nebo mají příznaky respiračních onemocnění. Obědy ve školní jídelně jsou všem žákům, kteří se vrací do školy automaticky přihlášeny.

                                                                                                                                                                                                                                             ředitel školy


Škola
Publikováno: 5.října 2021

Vzhledem k výskytu pozitivně testovaných osob ve školském zařízení je v době od 4.10.2021 uzavřena ZŠ Sadov pro všechny ročníky 1. stupně a v době od 6.10.2021 uzavřena ZŠ Otovice pro 1. ročník a pro všechny ročníky 2. stupně. Výše uvedené ročníky základní školy přechází na distanční výuku. S návratem tříd k prezenční výuce se počítá předběžně od 18. října 2021, přesné datum bude zveřejněno a bude záležet na vývoji situace.

Třídy 1. stupně ZŠ Otovice - 2.A,3.A,4.A,5.A docházejí do školy prezenčně (výuka ve škole). Mateřských škol se uzavření netýká.

Přístup k učivu bude žákům zprostředkován prostřednictvím webových stránek školy a platformy Teams.

Žákům vzdělávajícím se distančně bude umožněno obědy odebírat do vlastních jídlonosičů v době od 11:30 do 14:00 hod. Zájemci o odběr obědů si je musí objednat u vedoucí školní jídelny tel. 353567165., do 08.00 hodin. Oběd bude vydáván v zadním vchodu do kuchyně. Provoz školní jídelny pro cizí strávníky není přerušen.

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy“ je ke stažení na stránce školy nebo na webu ČSSZ. Tiskopis vyplněný ve dvojím vyhotovení škola potvrdí v pracovních dnech v době od 08.00 do 10.00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 353567165.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                ředitel školy

Tiskopis ošetřovné


Škola
Publikováno: 26.září 2021

Dne 13.9. jeli žáci 4.A a 4.B naší školy na dopravní hřiště do KV.

Užili si jízdy na kole bez karambolů a zvládli i trochu teorie. Na jaře je čeká písemný test i jízda, po které obdrží cyklistický průkaz. Těšíme se na příští návštěvu. 

 


Otovice
Publikováno: 21.září 2021

T- mobile olympijský běh se na naší škole uskutečnil premiérově dne 8. 9. 2021. V tento den proběhla oslava olympijského dne po celé České republice. Tuto akci podpořil Český olympijský výbor pomůckami k uspořádání závodu, cenami od společnosti KOH-I-NOOR pro žáky s nejlepšími výkony, oceněním pro všechny účastníky běhu v podobě medailí a diplomu, výživovými tyčinkami Bombus, tričky a taškami pro hlavní organizátory. 


Otovice
Publikováno: 17.září 2021

Žáci 6. A se spolu s třídní učitelkou Mgr. Marií Horváthovou a dalšími pedagogy zúčastnili stmelovacího výjezdu na Ekofarmě Kozodoj. Za krásného babího léta si žáci užili pečení pizzy, sociálních her, večerního opékání a návštěvy koňského výběhu. Zkusili si vyřezávání ze dřeva a výrobu vodních mlýnků. Akce byla velmi povedená, žáci se vzájemně poznali a všichni na ni budou dlouho vzpomínat.


Otovice
Publikováno: 9.září 2021

„Kraj dokořán“ je název akce pořádané Krajským úřadem Karlovarského kraje, které se zúčastnili žáci 9. ročníku dne 3.9.2021. Ve vnitřních prostorách úřadu se žáci formou přednášky seznámili se základními informacemi o kraji, jeho činnostech a historií veřejné správy. Ve venkovních prostorách si poté žáci prohlédli burzu středních škol, ukázku techniky hasičského záchranného sboru,  zdravotnické záchranné služby, lékařský stan Karlovarské krajské nemocnice a další. Velmi zajímavá byla expozice v prostorách Karlovarské krajské knihovny nazvaná „Věda před úřadem“ pořádaná studenty chebského gymnázia. Celá akce byla dobře zorganizována a všem účastníkům se líbila.

TU: RNDr. Zuzana Karafiátová


Otovice
Publikováno: 9.září 2021

1:0 pro němčinu 

je soutěž organizována Goethe institutem v Praze pro žáky, které baví fotbal a němčina. Hlavní cenou je výjezd do Berlína s návštěvou zápasu nebo tréninku FC Herta Berlín. Soutěž probíhá ve třech krocích: 1. natočení krátkého video na téma „Německo, Česká republika a fotbal“, 2. praktická část a 3. kviz znalostí.


Otovice
Publikováno: 9.září 2021

„Mise hmyzí domov“ je projekt žáků 8. ročníku ZŠ a MŠ RKV pod vedením TU RNDr. Zuzany Karafiátové a AP Dagmar Šafratové, kterým není lhostejný druhový pokles rozmanitosti hmyzu. Vytvořením hmyzího hotelu přispěli žáci k vytvoření vhodného zimoviště a zlepšení podmínek k rozmnožování hmyzu a drobných živočichů typických pro lokalitu smíšeného lesa mezi obcemi Otovice a Čankov. V těsné blízkosti hmyzího hotelu je pro návštěvníky instalována informační tabule s obrázky a zajímavostmi  popisujícími místní ekosystém. Projekt byl finančně podpořen „Nadací Via“ v rámci Programu@Dobrodruzi@Nadace Via, materiálně byl sponzorován firmou „Pila Falc“


Škola
Publikováno: 5.září 2021

Třídní schůzky mateřských škol se konají:

 MŠ Hájek – čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:30

 MŠ Otovice – čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:30

 MŠ Sadov – středa 8. 9. 2021 od 16:30


Škola
Publikováno: 2.září 2021

Informační třídní schůzky proběhnou v Otovicích i v Sadově v úterý 7.9.2021 od 16 hodin.


Škola
Publikováno: 26.srpna 2021

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Dne 1. září proběhne zahájení školního roku 2021/2022 od 08.00 do 08.45 hodin, pro přihlášené žáky 1. stupně je tento den v provozu školní družina do 13.00 hod. Ve dnech 2. a 3. září bude výuka na 1.stupni probíhat do 11.35 hod., na 2. stupni do 12.30 hodin. Pro přihlášené žáky 1. stupně je v provozu školní družina od 06.30 do 16.30 hod. Od pondělí 6. září 2021 bude probíhat výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd, školní družina bude v provozu od 06.30 do 16.30 hodin.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby uvedené v aktuálním mimořádném opatření. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (žáci prvních tříd 2.září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Škole byly distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy), ve stanovených termínech se budou žáci testovat výhradně těmito testy, nebude umožněno použití vlastních testů (např. testy ze slin). Pokud zákonný zástupce nechce, aby byl žák testován ve škole, může využít veřejná odběrová místa a v den testování donese žák do školy potvrzení, které předá učiteli). 

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Odkaz na kompletní manuál MŠMT k provozu škol:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

 

 

V Sadově 26.8.2021                                                                                                                                                                    ředitel školy Mgr. Ivan Topinka

                                                                                                                                                                                                                                 


Škola
Publikováno: 30.června 2021

ZŠ a MŠ přeje všem dětem, žákům, rodičům a zaměstnancům krásné prožití letních prázdnin. Vyučování ve školním roce 2021/2022 v základní škole začne ve středu 1. září 2021.


Škola
Publikováno: 23.června 2021

Vážení rodiče,

upozorňujeme na zkrácený provoz školní družiny v Otovicích i v Sadově dne 30. 6. 2021 do 13,00 hodin.


Sadov
Publikováno: 18.června 2021

Mezinárodní den dětí oslavila sadovská MŠ pěším výletem na Velký Rybník.

Cestou děti plnily různé úkoly, které je nasměrovaly k pokladu.

Děti si svůj den velmi užily a společně ho zakončily diskotékou ve školce.


Sadov
Publikováno: 18.června 2021

Dne 9. 6. 2021 navštívila MŠ Sadov Ekocentrum v Ostrově, kde pro nás byl připraven program se zvířaty.

Metodou prožitkového učení se děti dozvěděly spoustu nových informací o zvířatech.

Výlet jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně na Starém náměstí.


Otovice
Publikováno: 11.června 2021

Dne 1.6. jsme v Otovické mateřské škole uspořádali k Mezinárodnímu dni dětí „Indiánskou stezku“, na které děti plnily různé sportovní i vědomostní úkoly.

Na závěr našly indiánský poklad.

Týden jsme zakončili dětským maškarním dnem se soutěžemi.


Hájek
Publikováno: 8.června 2021

Dne 3.6.2021 se uskutečnilo tradiční spaní v MŠ Hájek, celý týden se nesl v Indiánském duchu.

Vyráběli jsme totem, indiánské čelenky, indiánské oblečení, lapač snů, zpívali jsme a soutěžili.

Moc děkujeme rodičům za výborný chléb, pizzu, ovoce a výbornou snídani.


Škola
Publikováno: 3.června 2021

V pondělí 28. 6. 2021 proběhne setkání budoucích žáků 1. ročníku a jejich zákonných zástupců s třídními učiteli.

V Otovicích se koná od 16:00 - 16:30, v Sadově od 16:30 - 17:00.

 


Škola
Publikováno: 3.června 2021

Dne 27.5. jeli žáci 4.A a 4.B naší školy získat průkaz cyklisty na dopravní hřiště. 

Užili si jízdy na kole bez karambolů a bezpečně zvládli i nástrahy křižovatek v písemných testech. Lektoři je zaslouženě chválili. A my za doprovázející pedagogy jim také děkujeme za perfektně připravenou akci.


Škola
Publikováno: 24.května 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Sadov
Publikováno: 17.května 2021

V rámci ,,Čarodějnického týdne“  v MŠ jsme v úterý 27. 4. 2021 podnikli pěší výlet směrem k oboře Hájek. Děti cestou plnily Čarodějnické úkoly a poté si v krásném prostředí u altánu Hájek opekly buřty, zatančily čarodějnický tanec a spálily čarodějnici, kterou si vyrobily ve školce.


Škola
Publikováno: 12.května 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se umožňuje ve škole osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně bez rotací. Jedenkrát týdně bude prováděno preventivní antigenní testování.  


Škola
Publikováno: 5.května 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 2.května 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE .


Otovice
Publikováno: 29.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 28.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 27.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 22.dubna 2021

Od 26.4.2021 jsou školy centrálně vybavovány novými testy zn. Singclean, návod na testování je na stránkách MŠMT, video a leták https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole . Žáci se budou testovat sami (tzv.samoodběr), četnost testování a postup při zjištění pozitivního zůstává stejný jako dosud.


Škola
Publikováno: 21.dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází ode dne 26. 4. 2021 ke změnám v omezení provozu škol a školských zařízení v Karlovarském kraji. Od 26.4.2021 se povoluje osobní přítomnost všech dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. Od uvedeného data již není povinné testování dětí v mateřské škole. Opatření týkající se zaměstnanců školy a osob vstupujících do objektu školy se nemění.


Škola
Publikováno: 14.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 14.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 8.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 7.dubna 2021

Podrobnější informace k nalezení ZDE.


Škola
Publikováno: 6.dubna 2021

Hra pro předškoláky a ostatní  zájemce, kteří k nám chtějí nahlédnout. START


Škola
Publikováno: 19.března 2021

Provoz základní a mateřské školy probíhá i po 21.březnu 2021 jako doposud.


Škola
Publikováno: 27.února 2021

Vláda ČR přijala 26.2.2021 krizové opatření, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení tím, že se zakazuje přítomnost dětí a žáků na předškolním a základním vzdělávání v době od 27.2. do 21.3.2021. Provoz mateřských škol je v tomto období přerušen. Po jarních prázdninách, od 8.3.2021, budou žáci všech ročníků základní školy vzděláváni distančním způsobem.


Škola
Publikováno: 23.února 2021

Podrobnější informace naleznete zde.


Hájek
Publikováno: 19.února 2021

V naší školce Hájecké, masopust my držíme, děti jsou tu veselé, rádi soutěžíme. Aby toho nebylo málo, tak jsme si tento čtvrtek uspořádali maškarní ples. Děti se na tento den velice těšily, přinesly si krásné masky, ve kterých soutěžily v různých disciplínách. Některé disciplíny byly o rychlosti, jiné o zručnosti, každý si tedy přišel na své. Na závěr se konala taneční show s nacvičeným tancem masek. Rodiče dětí, které docházejí do MŠ Hájek se mohou na taneček podívat na rajče.net a pro všechny ostatní posíláme ochutnávku v podobě fotek.


Škola
Publikováno: 12.února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému a provoz škol a školských zařízení od 15. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.


Škola
Publikováno: 6.února 2021

Tento týden se v našich mateřských školách Otovice, Sadov a Hájek konaly Zimní olympijské hry. Naši nadějní sportovci se pilně připravovali na toto olympijské klání. Soutěžili jsme hned v několika disciplínách - jízda v bobové dráze, hokejový zápas, biatlonový závod. Zapojeni byli opravdu všichni. I když někteří měli trochu těžší podmínky a pro nepřízeň počasí se jejich klání muselo přesunout do tělocvičny. Přesto se nenechali zaskočit a bojovali o medaile do poslední chvíle.

Bylo to opravdu napínavé soutěžní klání, přesto si všechny děti ze všech tří MŠ Otovice, Sadov, Hájek mohly říct: "Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!" (Julius Caesar)


Škola
Publikováno: 29.ledna 2021

Podrobnější informace naleznete zde


Hájek
Publikováno: 22.ledna 2021

Tento týden se v MŠ Hájek konala zvláštní ledová výstava sněhuláků. Protože nám počasí přálo, tvořili jsme ze sněhu jako diví. A nejen ze sněhu, ale i z dalších materiálů. Aby to rodičům nebylo líto, tak jsme je do naší akce také zapojili. Díky zručným tatínkům a šikovným maminkám vznikla na konci týdne opravdu překrásná výstava sněhuláků. Tímto rodičům moc děkujeme a všichni se naší výstavou můžete pokochat na přiložených fotografiích.


Škola
Publikováno: 29.prosince 2020

Vláda České republiky na svém zasedání ze dne 23.12.2020 rozhodla o vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Provoz mateřských škol - provoz mateřských škol je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz základních škol – ve škole je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků  na čerstvém vzduchu podle možností školy. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Distanční vzdělávání žáků bude vedeno shodně jako v měsíci listopadu on-line formou kombinace synchronní a asynchronní výuky, tj. prostřednictvím platformy Teams se zadáváním úkolů na úložišti OneDrive.

Provoz školní družiny - za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Provoz střediska volného času - prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

Provoz školní jídelny - zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním prostorem v zadním traktu jídelny. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Informace o způsobu organizace školní docházky v dalším období budou zveřejněny na webu školy.                                 

Ivan Topinka

ředitel školy


Škola
Publikováno: 22.prosince 2020

V letošním roce jsme v našich mateřských školách k Vánočním vystoupením museli, vzhledem k vládním opatřením, přistoupit zcela novým způsobem. Nacvičili jsme s dětmi vystoupení, které jsme natočili na videokameru a rodičům poslali přes internet. Rodiče tedy o vystoupení svých dětí nepřišli a v pohodlí domova si mohli vychutnat vánoční atmosféru v našich mateřských školách.


Škola
Publikováno: 18.prosince 2020


Škola
Publikováno: 15.prosince 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

 

Mgr. Ivan Topinka

Ředitel školy


Otovice
Publikováno: 14.prosince 2020

1 : 0 pro němčinu je soutěž organizována Goethe institutem v Praze pro žáky, které baví fotbal a němčina. Hlavní cenou je výjezd do Berlína s návštěvou zápasu nebo tréninku FC Herta Berlín. Soutěž probíhá ve třech krocích: 1. natočení krátkého video na téma „Německo, Česká republika a fotbal“, 2. praktická část a 3. kviz znalostí.

Spojením sil žáků němčinářů i ruštinářů, třídní učitelky a rodičů (zapůjčení techniky) se podařilo v krátkém čase natočit, sestříhat, ozvučit a doplnit titulky následující video. Vyhodnocením kroku jedna ze strany pořadatelů jsme se dostali mezi sedm nejlepších z celé republiky. Super zprávou je, že jsme stále ve hře o hlavní výhru, neboť kroky 2 a 3 se budou konat po rozvolnění proti korona virových opatření. Tak nám držte palce.

Žáci 8. ročníku s TU RNDr. Zuzanou Karafiátovou


Škola
Publikováno: 3.prosince 2020

Běžný provoz na mateřských školách v Otovicích a Sadově končí 22.12.2020 a školy budou uzavřeny po celou dobu vánočních prázdnin, tedy od 23.12. do 3.1.2021. Provoz v mateřské škole v Hájku končí 18.12.2020, od 21.12. probíhá rekonstrukce a školka bude uzavřena po celou dobu vánočních prázdnin, tedy do 3.1.2021.

Od 4.1.2021 budou opět v běžném provozu všechna pracoviště mateřské školy.

 

Mgr. Ivan Topinka

ředitel školy


Škola
Publikováno: 20.listopadu 2020

Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost ve škole žákům celého 1. stupně základní školy a žákům 9. ročníku základní školy. Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku je od stejného data stanovena rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech) – viz rozpis tříd po týdnech. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Ve třídách vzdělávaných prezenčně (ve škole) bude výuka probíhat podle řádného rozvrhu. Ve třídách vzdělávaných distančně bude výuka probíhat dle rozvrhu, kdy vyučující jednotlivých předmětů nastaví každou hodinu prostřednictvím komunikační platformy Teams. Platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Od 30.11.2020 je rovněž umožněn provoz školního stravování a provoz školní družiny. Středisko volného času (kroužky) je nadále uzavřeno.

Rozpis rotační prezenční výuky pro žáky 6. – 8. třídy po týdnech:

  • v týdnu od 30.11. – 4.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 7.A a 8.A, distančně třída 6.A
  • v týdnu od 7.12. – 11.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 6.A a 8.A, distančně třída 7.A
  • v týdnu od 14.12. – 18.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 6.A a 7.A, distančně třída 8.A
  • v týdnu od 21.12. – 22.12. 2020 se prezenčně vzdělávají třídy 7.A a 8.A, distančně třída 6.A

V době od 23.12. 2020 do 3.1. 2021 jsou vánoční prázdniny. Informace o způsobu organizace školní docházky v roce 2021 budou zveřejněny na webu školy.

Mgr. Ivan Topinka
ředitel školy


Škola
Publikováno: 9.září 2020

S platností od 10.září 2020 jsou povinni nosit všichni zaměstnanci i žáci ve společných prostorách školy roušky.


Hájek
Publikováno: 1.září 2020

MŠ Hájek Vás srdečně zve na třídní schůzku,která se koná 8.9.2020 od 16:30 hod v oddělení Motýlků.
Dozvíte se vše o organizaci školy, vzdělávacím programu a další užitečné informace.
Pokud je to možné bez dětí, děkujeme za pochopení.


Škola
Publikováno: 1.září 2020

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se konají informační třídní schůzky v Otovicích i v Sadově od 16:30 hodin.


Škola
Publikováno: 26.srpna 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

Do budovy školy budou žáci vcházet v době od 7:40 do 7:55 hodin, plynule bez shromažďování před školou přejdou do šaten, kde se přezují a odloží svrchní oděv. Vstup doprovázejících osob do budovy je třeba omezit na minimum (s výjimkou rodičů žáků prvních tříd). V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy – dítě, žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte, žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte, žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, žáka ze školy;

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

                                                                                  

Mgr. Ivan Topinka

ředitel školy


Otovice
Publikováno: 18.srpna 2020

Blahopřejeme našemu současnému žákovi 7. ročníku Štěpánovi Hlaváčkovi k zisku stříbrné medaile ve snowboardové disciplíně slopetstyle a bronzové medaile ve snowboardcrossu. Dále blahopřejeme naší bývalé žákyni Thee Reichmacherové k zisku zlaté madaile v krasobruslení, Janu Turčinovi, Ivaně a Elišce Česákovým za reprezentaci v akrobatickém lyžování - skicross. © 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov