Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Školní družina - Sadov

Školní družina má své zázemí v podkroví, kde byla zrekonstruována půda a byl tím vytvořen dostatečný prostor pro činnost ŠD. K dispozici je audiovizuální vybavení /TV, DVD, CD přehrávač/. 

Hry a hračky jsou volně přístupné a jsou pravidelně obnovovány a doplňovány. Vychovatelky mají dostatečně vybavenou základnu výtvarných materiálů a pomůcek pro práci.

Pro činnost ŠD je volně přístupná počítačová učebna s připojením na internet, tělocvična a ostatní učebny. K dispozici máme i keramickou pec.

Pro sportovní vyžití máme k dispozici nově vybudované hřiště, které je součástí školní zahrady.

Díky umístění školy v přírodě využívá školní družina maximálně pro svoji činnost lesy a louky v okolí, a to za každého počasí.

 

Provozní doba

Pondělí - pátek  6:30 - 7:40 a 11:30 - 16:30.
<více>

 

Denní režim školní družiny 

06:30 - 07:40 ranní družina
11:30 - 13:00 hygiena, oběd, relaxace
13:00 - 13:45 rekreační a odpočinková činnost (neřízená)
14:00 - 15:00 výchovná činnost (řízená)
15:00 - 16:30 volné hry, zábavné procvičování učiva formou didaktických her, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD
<více>

 

Základní informace  ŠD

Vnitřní řád školní družiny

 


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov