Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Mateřská škola

Vítáme Vás na stránkách našich mateřských škol. Skládáme se ze tří mateřských škol, které spadají pod celek Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov. Jednotlivá pracoviště mateřských škol Otovice, Sadov a Hájek se nacházejí v blízkosti Karlových Varů. Celková kapacita mateřských škol je 110 dětí. 

Ve všech mateřských školách počty dětí odpovídají daným prostorům. Mateřská škola Otovice a Sadov jsou jednotřídní mateřské školy. Mateřská škola Sadov se naplňuje zpravidla do počtu 28 dětí, mateřská škola Otovice se naplňuje do počtu 25 dětí. Prostory v mateřské škole v Hájku jsou menší a třídy se tedy naplňují nižším počtem dětí: 1. oddělení „Berušky“ se naplňuje do počtu 20 dětí, 2. oddělení „Motýlci“ se naplňuje do počtu 22 dětí a 3. oddělení „Žabičky“ se naplňuje do počtu 13 dětí. 

Ve všech školkách jsou pro děti vytvořeny herní koutky, nábytek je nízký, aby si děti mohly hračky a stavebnice samy vybírat dle svých přání a potřeb. Stejně i výtvarný materiál, omalovánky, lepidla, nůžky apod. Ve všech třídách je dostatek hraček a stavebnic pro všechny děti. Vybavení tříd je průběžně doplňováno a obměňováno. Prostory a chodby mateřských škol jsou vyzdobeny výrobky dětí.

U všech mateřských škol jsou školní zahrady, které mohou učitelky s dětmi využívat při pobytu venku. Děti jsou venku každý den nejméně 2 hodiny. K pobytu venku využívají učitelky zmiňované školní zahrady a nejbližší okolí škol. Pobyt venku učitelky s dětmi vynechají pouze za velmi nepříznivého počasí – silný déšť, mráz, tropické teploty, silný vítr.

Strava v mateřských školách je pestrá s dostatkem ovoce a zeleniny. Je sledován spotřební koš, aby byly ve stravě zastoupeny všechny složky potravy ve správném poměru. Mimo hlavní jídla mají děti na třídách po celý den připravený pitný režim, který obsahuje ovocné nebo bylinkové čaje, šťávy či vodu. Strava v mateřských školách je zajištěna třikrát denně – ranní svačinka, oběd a odpolední svačinka. Pro děti s alergií na některou složku potravy mohou kuchařky stravu přiměřeně uzpůsobit nebo se zákonní zástupci dohodnou se školou na donášce vlastního jídla. Všechna pracoviště mají svoji kuchyň. Kuchyně v Sadově a v Otovicích vaří také pro základní školu. Ceny za stravu a aktuální jídelní lístek pro MŠ najdete „zde“(proklik na školní jídelnu).

Organizace chodu mateřských škol

Provoz na všech pracovištích začíná v 6:30 hod a trvá do 16:30 hod. 
Děti se scházejí do 8:00 hod. V tento čas probíhají převážně spontánní hry a činnosti nebo individuálně zaměřené činnosti učitelek s dětmi.
Od 8: 30 hod do 9:00 hod probíhá pohybová chvilka, hygiena a příprava na dopolední svačinu.
V 9:00 hod je obvykle podávána dopolední svačina a následuje hygiena.
V 9: 15 hod bývá zahajována dopolední vzdělávací činnost a trvá zhruba do 9:45. Tento časový blok je velmi pohyblivý a je přizpůsobován věkovému složení třídy.
Od 9: 45 hod probíhá příprava na pobyt venku a pobyt venku samotný.
Od 11:30 hod do 12: 00 hod probíhá hygiena, příprava na oběd a oběd.
Od 12:00 hod do 14:00 hod trvá spánek, odpočinek. Pro děti, které nemají potřebu spánku, mají učitelky připravené klidové individuální činnosti na třídách.
Od 14: 00 hod do 14: 15 hod probíhá převlékání a hygiena.
Ve 14: 30 hod bývá podávána odpolední svačina.
Od 14: 30 hod do 16: 30 hod probíhají odpolední vzdělávací činnosti, spontánní hry.

Časový rozvrh je flexibilní, učitelky i provozní zaměstnanci pružně reagují na individuální potřeby školy a dětí.

Učitelky mateřských škol zodpovídají za Vaše děti od přímého převzetí do předání rodičům nebo zástupcům zapsaným v evidenčním listě. Při předání nahlaste učitelkám případný změněný stav dítěte (úraz, špatný spánek atd.)

DÍTĚ S: AKUTNÍ RÝMOU, KAŠLEM, HOREČKOU, INFEKČNÍ VYRÁŽKOU NEBO ZAVŠIVENÉ DO DĚTSKÉHO KOLEKTIVU NEPATŘÍ!!!

Rodiče by měli hlásit učitelkám veškeré změny v osobních údajích /tel. čísla, změny adres, změny v rodinném stavu, …/
Aktuální informace ze strany mateřské školy jsou zveřejňovány na školních nástěnkách a na webových stránkách školy. Učitelky NEMAJÍ povinnost informovat každého rodiče individuálně.

Co děti potřebují do mateřské školy

!!! VŠECHNY VĚCI JE TŘEBA MÍT PODEPSANÉ ČI JINAK OZNAČENÉ!!!

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Všechny mateřské školy pracují na základě společného vzdělávacího programu s názvem Tajemství lískových oříšků. Tento program je následně rozpracováván učitelkami na jednotlivých třídách do třídních vzdělávacích programů, které jsou každoročně obměňovány.

Pobyt dětem v mateřských školách zpestřujeme návštěvou divadel různého druhu, seznamujeme děti s živými zvířaty – ZOO, Ekocentrum, draví ptáci v MŠ, obora v Hájku a Sadově, pořádáme besedy o myslivosti, seznamujeme děti s bezpečností – akce pořádané Kruhem bezpečí v KV, připravujeme pro děti sportovní olympiády, seznamujeme je se základy plavání, jezdíme na školy v přírodě a výlety v okolí. Pořádáme vánoční a jarní besídky pro rodiče a přátele školy, pořádáme tematicky zaměřené dílničky. Děti mají v našich mateřských školách opravdu pestrý program.

Platby v MŠ - Úplata za předškolní vzdělávání - školné

 

Stravné

Stravné je možné platit převodem na bankovní účet školy nebo v hotovosti u vedoucí stravování. 
<Více>

 


Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

Pracoviště: MŠ Sadov, MŠ Otovice, MŠ Hájek

 


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov